Se mig. Jag vill lära, utforska och utvecklas. Låt mig visa vägen. Jag kommer göra avtryck.

Maria Montessoris budskap “hjälp mig att göra det själv” är ledstjärnan i vårt arbete. Det innebär att barnet ställs i centrum för inlärningen, och att lärandet utgår från varje barns unika inre behov och intresse. Olikhet är utgångspunkten. Alla sinnen används vid inlärning och klassrummen speciellt anpassade för att stimulera nyfikenhet. Var barnet befinner sig i sitt eget individuella utvecklingsstadium är viktigt och avgörande för att främja inlärningen. Vi tror på kraften i nyfikna och trygga barn. Alla unika, drivna och kompetenta. Se mig och mina behov – för jag vill lära, utforska och utvecklas. Låt mig visa vägen – det motiverar, stärker och skapar meningsfullhet. Det jag kan, gör och den jag är och blir – kommer göra avtryck i världen.

Sedan starten 1990 har Varbergs Montessoriskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas. Vi anpassar kontinuerligt pedagogiken till nutid och följer aktuell forskning. Med hjälp av montessorimetoden säkerställer Varbergs Montessoriskola att barn och elever följer de nationella styrdokumenten för förskola, skola fritidshem.

Vi uppmuntrar barnet att vara sig själv, och hjälper dem på vägen till att bli självständiga och harmoniska.
"Montessoripedagogiken är ett arbetssätt och ett synsätt, där vi vet att alla barn har en inre drivkraft att vilja lära sig saker och det synsättet på barn passar in på mitt arbetssätt som pedagog"
Carina Ohlsson
Förskollärare, Montessoripedagog bla@vbgmo.se 0722-90 92 62

Senaste inlägg

  • En dag i F-1 2021-04-28 Kategori: Blåa Diamanten, Förskola, Fritids, Gröna Diamanten, Skola, Varbergs Montessoriskola - Att börja skolan är spännande och pirrigt för både barn och föräldrar. Här får du en inblick i hur en dag i F-1 kan se ut på Varbergs Montessoriskola. Vill du veta mer om skolan är du varmt välkommen att kontakta Jennie Andersson, 0722-909266. Läs mer och ansök om plats En dag i F-1 Läs mer
  • Egenodlat på Gula diamanten 2020-08-28 Kategori: Förskola, Gula Diamanten, Varbergs Montessoriskola - Denna termin på Gula diamanten kommer vi fördjupa oss i hållbar utveckling. Vi kommer fokusera på vår närmiljö och odling. Vi har sått frön som blivit till vackra sommarblommor, ståtliga solrosor, morötter, mm. Vi alla hjälps åt med vattningen. På detta sätt får barnen vara med och se hur ett frö kan växa och bli… Läs mer
  • “Hjälp mig att göra det själv” på Gula diamanten 2020-04-28 Kategori: Förskola, Gula Diamanten - På Gula Diamanten har vi en grupp med barn i åldrarna 1-3 år. Vi utformar vår verksamhet och miljö utifrån barnens intresse och behov, och utefter förskolans läroplan och Montessoris tankar. Det är viktigt för oss i vårt arbete med de små barnen att skapa trygghet och lugn.  Vi ägnar stora delar av dagen åt… Läs mer
  • Lek och självständighetsträning på röda 2020-04-28 Kategori: Förskola, Röda Diamanten - Vi är en småbarns avdelning med barn mellan 1-3 år. Här på röda diamanten arbetar vi med läroplanen som genomsyrar vår verksamhet, men även montessoripedagogiken. Vår avdelning har låga bord, stolar och miljön är anpassad efter barnen. Vi arbetar mycket med att öva på vår självständighet, och att vi hjälper varandra. Vårt mål är att… Läs mer
  • Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkningar 2020-04-16 Kategori: Förskola, Fritids, Skola, Varbergs Montessoriskola - Vår "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" revideras årligen och är nu uppdaterad för 2020. Planen finns på Schoolsoft och i avdelningspärmarna och innehåller både övergripande mål och konkreta områden som kommer att utvecklas och arbetas med under året, exempelvis trygghet vid toalettbesök, nätmobbning mm. Skolans vision: "Lärande och utveckling sker sällan på egen… Läs mer
  • Vi firar 30-års jubileum 2020-04-16 Kategori: Förskola, Fritids, Skola, Varbergs Montessoriskola - Visste du att det var här det en gång startade? Uppe på fästningen, i nuvarande Varbergs Vandrarhems lokaler, startade Varbergs Montessoriskola - Barnens Hus 1990. Och tre av våra medarbetare var med redan då. 2020 firar vi vårt 30-års jubileum med: – Våra elever kommer att ordna en utställning med gamla foton, berättelser och historik… Läs mer
  • Ny termin på Gröna 2020-04-16 Kategori: Förskola, Gröna Diamanten, Varbergs Montessoriskola - Vi har den här terminen fördjupat oss i bl.a. modersmål. Vi har tagit hjälp av våra familjer med olika modersmål i vår barngrupp och vi lär oss siffrorna 1-10, alfabetet, fraser, sånger, seder och mycket annat. Vi arbetar även med våra digitala verktyg för att ta reda på fakta och information om de olika språken… Läs mer
  • Vårterminen på Blå 2020-04-16 Kategori: Blåa Diamanten, Förskola, Varbergs Montessoriskola - Äntligen är det vårtermin, ljusare och lite lättare att vara ute längre stunder på dagarna. Vi är hur som helst ute och leker i alla olika sorters väder, och det är både roligt, lärorikt och hälsosamt! Precis som förra terminen så har vi delat in oss i tre grupper som turas om att ha lite… Läs mer
Läs alla inlägg