Se mig. Jag vill lära, utforska och utvecklas. Låt mig visa vägen. Jag kommer göra avtryck.

Maria Montessoris budskap ”hjälp mig att göra det själv” är ledstjärnan i vårt arbete. Det innebär att barnet ställs i centrum för inlärningen, och att lärandet utgår från varje barns unika inre behov och intresse. Olikhet är utgångspunkten. Alla sinnen används vid inlärning och klassrummen speciellt anpassade för att stimulera nyfikenhet. Var barnet befinner sig i sitt eget individuella utvecklingsstadium är viktigt och avgörande för att främja inlärningen. Vi tror på kraften i nyfikna och trygga barn. Alla unika, drivna och kompetenta. Se mig och mina behov – för jag vill lära, utforska och utvecklas. Låt mig visa vägen – det motiverar, stärker och skapar meningsfullhet. Det jag kan, gör och den jag är och blir – kommer göra avtryck i världen.

Sedan starten 1990 har Varbergs Montessoriskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas. Vi anpassar kontinuerligt pedagogiken till nutid och följer aktuell forskning. Med hjälp av montessorimetoden säkerställer Varbergs Montessoriskola att barn och elever följer de nationella styrdokumenten för förskola, skola fritidshem.

Vi uppmuntrar barnet att vara sig själv, och hjälper dem på vägen till att bli självständiga och harmoniska.
"På alla Montessoriförskolor finns den förberedda miljön med låga bord, stolar och hyllor. Förutsättningar ges för barnen att få bli självständiga och friheten att själva välja aktivitet. Montessorimaterialet är fantastiskt"
Ulrika Carlring
Montessoripedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65

Senaste inlägg

Läs alla inlägg