Klot, rektanglar och siffror på Röda diamanten

På Röda diamanten har vi i höst fokus på matematik. Matematiken finns runtomkring oss och det handlar i stort om att medvetandegöra våra små genom att räkna, synliggöra siffror, former och begrepp på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Bollen är ett klot, fönstret en rektangel. Vi har också montessorimaterial som stöd i arbetet.