En ny termin på Röd Diamant

Denna vårtermin 2022 har vi trygghet, språk och digitalisering i fokus. Vi hjälper alla barn – gamla som nya att hitta sin plats i gruppen. Vi arbetar alltid för att ha en trygg barngrupp genom att leka, prata och kommunicera, samt vara noga med vår dagstruktur och våra rutiner.

Vi arbetar kontinuerligt med språkinlärning genom att läsa mycket för barnen, benämna föremål de pekar på, använda tecken och bildstöd, genom dagliga samtal, ha sagor, rim och ramsor samt sånger på samlingarna. Vi använder oss också av våra fina sagolådor. Vi kommer också att introducera ”Polyglutt” för barnen. Där kan vi lyssna på inlästa böcker på olika språk. Det handlar också om digitalisering.

Varma hälsningar,

Jessica, Marie, Ulrika.