Våren på Gula!

Efter en härlig hösttermin med många nya inskolningar så har vi fått ihop en trygg och fin barngrupp hos oss. Vi hade som mål under höstterminen att fokusera lite extra på matematik vilket vi såklart anpassade efter vår åldersgrupp med bland annat sånger, ramsor och enkla sorteringsövningar. Detta har gett goda resultat och barnen har varit mycket engagerade.

Under våren kommer vi att jobba mycket med språket, sinnesstimulans och motorik. Sinnesstimulans och rörelse är det främsta verktyget för att barnens hjärna i 1-3 års ålder ska utvecklas och det är något som vi verkligen vill ta vara på. Arbetet med våra sinnen gör att vi kommer att kunna blanda in digitalisering vilket också är ett av målen i läroplanen som vi arbetar utifrån.

Vi ser verkligen fram emot en ny termin tillsammans med era barn och vill erbjuda dem så mycket glädje och utveckling som möjligt.

Varma hälsningar,

Kajsa, Anna & Nisha