Våren på Grön med fokus på språket

På Gröna Diamanten lägger vi den här terminen extra fokus på språket. Vi följer riktlinjerna i vår läroplan om att barnen ska ges möjlighet till att intressera sig för språk både i tal och skrift. Detta gör vi på ett lekfullt sätt där vi arbetar för att utöka barnens ordförråd, har högläsning, leker med ord, rim och ramsor, prepositioner och tränar på att skriva allt från enstaka bokstäver till ord och meningar. Vi vet hur viktigt detta område är och vi vill öppna upp för att barnens intresse för språket ska öka och att de ska bli inspirerade till att vilja skriva och läsa.

Ett annat område som vi också fokuserar lite mer på just denna termin är digitalisering. Vi arbetar med Qr-koder och programmering. Torsdagens äventyrsgrupp kommer under vårterminen få vara naturfotografer där de själva, utefter eget intresse, får välja vad de vill fotografera. Ett mycket uppskattat moment i verksamheten.

Vårhälsningar från Emma-Karin, Laila, Sandra, Lisa och Cecilia!