Våren på Grön med fokus på språket

På Gröna Diamanten lägger vi den här terminen extra fokus på språket. Vi följer riktlinjerna i vår läroplan om att barnen ska ges möjlighet till att intressera sig för språk både i tal och skrift. Detta gör vi på ett lekfullt sätt där vi arbetar för att utöka barnens ordförråd, har högläsning, leker med ord, rim och ramsor, prepositioner och tränar på att skriva allt från enstaka bokstäver till ord och meningar. Vi vet hur viktigt detta område är och vi vill öppna upp för att barnens intresse för språket ska öka och att de ska bli inspirerade till att vilja skriva och läsa.

Ett annat område som vi också fokuserar lite mer på just denna termin är digitalisering. Vi arbetar med Qr-koder och programmering. Torsdagens äventyrsgrupp kommer under vårterminen få vara naturfotografer där de själva, utefter eget intresse, får välja vad de vill fotografera. Ett mycket uppskattat moment i verksamheten.

Vårhälsningar från Emma-Karin, Laila, Sandra, Lisa och Cecilia!

Sagolådor, Polyglutt och BeeBot på Blå Diamant

Vi på Blåa diamanten har en härlig grupp med nyfikna barn som är väldigt pigga på att lära sig nya saker!

Barnen älskar också att vara ute. Varje dag oavsett väder är vi ute på vår fina gård och leker. Med äventyrsgrupperna går barnen till skogen och upplever naturen och lär sig om bland annat allemansrätten. Detta har vi möjlighet att göra varje vecka. Under vintern har vi också varit med en av äventyrsgrupperna i Flickskolan och haft idrott.

Den här terminen fördjupar vi oss lite extra i olika delar av språket. Med spännande sagolådor, roliga flanosagor och olika böcker ger vi barnen förutsättningar för att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter. Vi har rim, ramsor och sånger med rörelser och tecken, för att uppleva glädjen med att leka med ord och uttrycka sig på olika sätt. Vi använder oss också av Polyglutt där det finns böcker inlästa på olika språk. Barnen har ett stort intresse för det skrivna språket, och vi använder oss av montessorimaterialet för att utveckla det intresset. Eftersom barnen är på lite olika nivå kan det t.ex. vara att lära sig bokstävernas ljud med hjälp av sandpappersbokstäverna, skriva ljudenliga ord eller att läsa ord eller böcker.

Tillsammans med BeeBoten (en liten robot) lär barnen sig på ett lustfyllt sätt om programmering, buggar och loopar. Vi använder lärplattan på ett sätt som stimulerar utveckling o förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.  

Glada hälsningar från pedagogerna på blå,

Carina, Emmelie, Marie, Anita och Fikrije.

Våren på Gula!

Efter en härlig hösttermin med många nya inskolningar så har vi fått ihop en trygg och fin barngrupp hos oss. Vi hade som mål under höstterminen att fokusera lite extra på matematik vilket vi såklart anpassade efter vår åldersgrupp med bland annat sånger, ramsor och enkla sorteringsövningar. Detta har gett goda resultat och barnen har varit mycket engagerade.

Under våren kommer vi att jobba mycket med språket, sinnesstimulans och motorik. Sinnesstimulans och rörelse är det främsta verktyget för att barnens hjärna i 1-3 års ålder ska utvecklas och det är något som vi verkligen vill ta vara på. Arbetet med våra sinnen gör att vi kommer att kunna blanda in digitalisering vilket också är ett av målen i läroplanen som vi arbetar utifrån.

Vi ser verkligen fram emot en ny termin tillsammans med era barn och vill erbjuda dem så mycket glädje och utveckling som möjligt.

Varma hälsningar,

Kajsa, Anna & Nisha

En ny termin på Röd Diamant

Denna vårtermin 2022 har vi trygghet, språk och digitalisering i fokus. Vi hjälper alla barn – gamla som nya att hitta sin plats i gruppen. Vi arbetar alltid för att ha en trygg barngrupp genom att leka, prata och kommunicera, samt vara noga med vår dagstruktur och våra rutiner.

Vi arbetar kontinuerligt med språkinlärning genom att läsa mycket för barnen, benämna föremål de pekar på, använda tecken och bildstöd, genom dagliga samtal, ha sagor, rim och ramsor samt sånger på samlingarna. Vi använder oss också av våra fina sagolådor. Vi kommer också att introducera ”Polyglutt” för barnen. Där kan vi lyssna på inlästa böcker på olika språk. Det handlar också om digitalisering.

Varma hälsningar,

Jessica, Marie, Ulrika.