Förskola

På vår förskola kan vi ta emot barn från 1 år. Vi har två avdelningar för våra allra minsta barn 1-3 år, Gula och Röda diamanten. Flera av pedagogerna som arbetar med de minsta barn har specialutbildning i småbarnspedagogik. För de lite äldre barnen 3-6 år finns Gröna och Blåa diamanten. Blå och Gröna samarbetar dagligen genom att dela in barnen i mindre grupper och har då till stor del olika aktiviteter utomhus. Skolskogen i Brunnsberg är vårt andra klassrum. Vår utemiljö består av två gårdar. En lite mindre för de allra yngsta och en stor för våra äldre barn.

På Varbergs Montessoriskola tillämpar vi tre veckors inskolning. Maria Montessori var en av de första som beskrev anknytningsteorin, vilken idag är välkänd och vetenskapligt erkänd. Genom att ha tre veckors inskolning får det lilla barnet en chans att knyta an till nya vuxna. Men inskolning är också till för föräldrarna så att ni ska känna er trygga och bekväma med pedagogerna och förskolan. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Undervisningen i förskolan tar sin utgångspunkt i montessorimetoden. Med hjälp av den når vi de nationella mål som beskrivs i Lpfö-18. Många av våra pedagoger har dubbla kompetenser med specialisering i montessorimetoden.

Vår specialpedagog arbetar nära pedagogerna i förskolan. Att tidigt sätta in stöd för barn kan vara avgörande för deras fortsatt skolgång. Vi arbetar mycket med tecken som stöd för att förstärka språkutvecklingen hos de små barnen.

Verksamheten leds av rektor Katrin Börjesson. Har ni frågor eller funderingar kring avgifter, kö mm så kontaktar ni vår administratör Annika Nilsson.

Förskolan drivs i formen av ett föräldrakooperativ, läs mer om vad det innebär här och ansök om plats här.

Vi finns här

Annika Nilsson
Administratör, info@vbgmo.se, 0722-90 92 60
Katrin Börjesson
Rektor förskola, Förskollärare, Montessoripedagog katrin.borjesson@vbgmo.se 0722-90 92 71
Linda Sagestam
Specialpedagog, linda.sagestam@vbgmo.se, 0722-90 92 61
Ulrika Enander
Rektor, skolchef, rektor@vbgmo.se, 0722-90 92 70

  • Våren på Grön med fokus på språket 2022-03-09 - På Gröna Diamanten lägger vi den här terminen extra fokus på språket. Vi följer riktlinjerna i vår läroplan om att barnen ska ges möjlighet till att intressera sig för språk både i tal och skrift. Detta gör vi på ett lekfullt sätt där vi arbetar för att utöka barnens ordförråd, har högläsning, leker med ord,… Läs mer
  • Sagolådor, Polyglutt och BeeBot på Blå Diamant 2022-03-09 - Vi på Blåa diamanten har en härlig grupp med nyfikna barn som är väldigt pigga på att lära sig nya saker! Barnen älskar också att vara ute. Varje dag oavsett väder är vi ute på vår fina gård och leker. Med äventyrsgrupperna går barnen till skogen och upplever naturen och lär sig om bland annat… Läs mer
  • Våren på Gula! 2022-03-08 - Efter en härlig hösttermin med många nya inskolningar så har vi fått ihop en trygg och fin barngrupp hos oss. Vi hade som mål under höstterminen att fokusera lite extra på matematik vilket vi såklart anpassade efter vår åldersgrupp med bland annat sånger, ramsor och enkla sorteringsövningar. Detta har gett goda resultat och barnen har… Läs mer
  • En ny termin på Röd Diamant 2022-03-08 - Denna vårtermin 2022 har vi trygghet, språk och digitalisering i fokus. Vi hjälper alla barn - gamla som nya att hitta sin plats i gruppen. Vi arbetar alltid för att ha en trygg barngrupp genom att leka, prata och kommunicera, samt vara noga med vår dagstruktur och våra rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med språkinlärning genom… Läs mer
Läs alla inlägg