Gula diamanten

På Gula Diamanten arbetar vi med åldersgruppen 1-3 år.  Vår miljö utformas och anpassas utifrån barnens behov och intresse. Vi tar vår utgångspunkt i Maria Montessoris idéer och utifrån förskolans läroplan. Att är anpassat för det lilla barnet och huvudfokus under de första åren är att stödja barnet självständighetsutveckling och skapa trygghet och lugn.

Vi ger barnen tid och utrymme åt praktiska vardagsövningar så som att klä på och av sig, tvätta sina händer, ta mat och äta själv, duka av efter maten och så vidare.

De yngsta barnen utforskar gärna sin omgivning med alla sina sinnen, därför lägger vi också stor vikt vid lärmiljön. Vi arbetar mycket med vår grovmotorik, dansar, Miniröris, åker rutschkana och hoppar på studsmatta. Då barns rörelsebehov är stort går vi också ut varje dag så att de får utrymme att röra sig och samtidigt få frisk luft.

Barnen har själva möjlighet att välja vad dagen ska innehålla. De pusslar, bakar med deg, bygger, kör med bilar, läser sagor, målar och mycket annat.

För oss som jobbar med de yngsta barnen är matematik mycket mer än att bara räkna. Matematiken finns överallt och i alla situationer, både inomhus och ute. Vi jämför och använder begrepp som stor, liten, lång, kort. Vi gör sorteringsövningar och upptäcker former. Vi har även vårt fina montessorimaterial som tränar det matematiska sinnet.

Vi arbetar också mycket med språket, sinnesstimulans och motorik. Sinnesstimulans och rörelse är det främsta verktyget för att barnens hjärna i 1-3 års ålder ska utvecklas och det är något som vi verkligen vill ta vara på. Under arbetet med våra sinnen blandar vi också in digitalisering vilket också är ett av målen i läroplanen som vi arbetar utifrån.

Vi finns här

Anna Krüger
Förskollärare, montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Kajsa-Stina Johansson
Småbarnspedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Lisbeth Andersson
Barnskötare, montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63