Röda Diamanten

På Röda Diamanten arbetar vi med åldersgruppen 1-3 år.  Vår miljö utformas och anpassas utifrån barnens behov och intresse. Vi tar vår utgångspunkt i Maria Montessoris idéer och utifrån förskolans läroplan. Allt är anpassat för det lilla barnet och huvudfokus under de första åren är att stödja barnet självständighetsutveckling och skapa trygghet och lugn.

Vi ger barnen tid och utrymme åt praktiska vardagsövningar så som att klä på och av sig, tvätta sina händer, ta mat och äta själv, duka av efter maten och så vidare.

De yngsta barnen utforskar gärna sin omgivning med alla sina sinnen, därför lägger vi också stor vikt vid lärmiljön. Vi arbetar mycket med vår grovmotorik, dansar, Miniröris, åker rutschkana och hoppar på studsmatta. Då barns rörelsebehov är stort går vi också ut varje dag så att de får utrymme att röra sig och samtidigt få frisk luft.

Barnen har själva möjlighet att välja vad dagen ska innehålla. De pusslar, bakar med deg, bygger, kör med bilar, läser sagor, målar och mycket annat.

Vi finns här

Jessica Nilsson
Förskollärare, Småbarnspedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Marie Salomonsson
Förskollärare, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Ulrika Carlring
Montessoripedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65

  • En ny termin på Röd Diamant 2022-03-08 - Denna vårtermin 2022 har vi trygghet, språk och digitalisering i fokus. Vi hjälper alla barn - gamla som nya att hitta sin plats i gruppen. Vi arbetar alltid för att ha en trygg barngrupp genom att leka, prata och kommunicera, samt vara noga med vår dagstruktur och våra rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med språkinlärning genom… Läs mer
  • Klot, rektanglar och siffror på Röda diamanten 2021-10-15 - På Röda diamanten har vi i höst fokus på matematik. Matematiken finns runtomkring oss och det handlar i stort om att medvetandegöra våra små genom att räkna, synliggöra siffror, former och begrepp på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Bollen är ett klot, fönstret en rektangel. Vi har också montessorimaterial som stöd i arbetet. Läs mer
  • Fysik, geometri och koordinater på Gröna diamanten 2021-10-15 - Den här terminen fördjupar vi oss extra mycket i matematikens värld. Matematik finns överallt och det är just det som gör det så spännande. Vi vill få barnen intresserade och låta dem upptäcka det roliga med matematik. På våra samlingar har vi tagit upp ämnen som varför en tung båt kan flyta, geometri där vi… Läs mer
  • Stor och liten på Gula diamanten 2021-10-15 - Just nu på Gula så fokuserar vi lite extra på matematiken. För oss som jobbar med de yngsta barnen är matematik mycket mer än att bara räkna. Matematiken finns överallt och i alla situationer, både inomhus och ute.Vi jämför och använder begrepp som stor, liten, lång, kort. Vi gör sorteringsövningar och upptäcker former. Vi har… Läs mer
Läs alla inlägg