Kontakta oss

Vi finns här

Anna Krüger
Förskollärare, montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Annie Molitor Hammarsten
Förskollärare, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Annika Nilsson
Administratör, info@vbgmo.se, 0722-90 92 60
Carina Ohlsson
Förskollärare, montessoripedagog bla@vbgmo.se 0722-90 92 62
Caroline Bonaldi
Bild- och slöjdlärare skola och fritidshem, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Caroline Jobsson
Grundskollärare, förskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Cecilia Boström
Pedagog, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Elisabet Folkesson
Förskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Emma Thorén
Förskollärare, bla@vbgmo.se, 0722-90 92 62
Helen Andersson
Kost och städ, helen.andersson@vbgmo.se, 0722 - 90 94 59
Jennie Andersson
Förskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Jessica Nilsson
Förskollärare, småbarnspedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Johan Sellberg
Grundskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722- 90 92 67
Kajsa-Stina Johansson
Småbarnspedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Karin Sahlén
Grundskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Katrin Börjesson
Rektor förskola, katrin.borjesson@vbgmo.se 0722-90 92 71
Linda Prim
Fritidshemslärare, idrottslärare, fritids@vbgmo.se, 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Linda Sagestam
Specialpedagog, linda.sagestam@vbgmo.se, 0722-90 92 61
Liridone Sejdijaj
Barnskötare, gul@vbgmo.se, 0722- 90 92 64
Lisa Wejrot
Förskollärare, montessoripedagog, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Marie Salomonsson
Förskollärare, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Monica Berntsson
Kost, monica.berntsson@vbgmo.se, 0722-90 92 68
Nisha Olsson Thilliander
Barnskötare, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Sandra Ekstrand
Förskollärare, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Sara Andersson
Förskollärare, montessoripedagog, småbarnspedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Solveig Petersson
Grundskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Ulrika Carlring
Montessoripedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Ulrika Enander
Skolchef, rektor skola-fritidshem, rektor@vbgmo.se, 0722-90 92 70