Kontakta oss

Vi finns här

Anita Petersson
Montessoripedagog, bla@vbgmo.se, 0722- 90 92 62
Anna Krüger
Förskollärare, Montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Annika Nilsson
Administratör, info@vbgmo.se, 0722-90 92 60
Carina Ohlsson
Förskollärare, Montessoripedagog bla@vbgmo.se 0722-90 92 62
Caroline Bonaldi
Bild- och slöjdlärare skola och fritidshem, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Caroline Jobsson
Grundskollärare och förskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Cecilia Boström
Pedagog, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Elin Prim
Pedagog, fritidshem 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Elisabeth Folkesson
Förskollärare, Montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Emmelie Georgsson
Förskollärare, bla@vbgmo.se, 0722-90 92 62
Helen Andersson
Kost och städ
Jennie Andersson
Förskollärare, Montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Jessica Nilsson
Förskollärare, Småbarnspedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Johan Sellberg
Grundskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722- 90 92 67
Kajsa-Stina Johansson
Pedagog, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Karin Sahlén
Grundskollärare, Montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Katrin Börjesson
Rektor förskola, Förskollärare, Montessoripedagog katrin.borjesson@vbgmo.se 0722-90 92 71
Laila Broms
Förskollärare, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Linda Prim
Fritidsledare, fritids@vbgmo.se, 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Linda Sagestam
Specialpedagog, linda.sagestam@vbgmo.se, 0722-90 92 61
Lisa Wejrot
Förskollärare, Montessoripedagog, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Monica Berntsson
Kost, 0722-90 92 68
Nisha Olsson Thilliander
Barnskötare, gul@vbgmo.se, 0722-90 92 63
Petra Dirholt
Grundlärare-fritidshem, fritids@vbgmo.se, 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Sandra Ekstrand
Förskollärare, gron@vbgmo.se, 0722-90 92 64
Sara Andersson
Förskollärare, Montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Solveig Petersson
Grundskollärare, Montessoripedagog, skola och fritidshem, 0722-90 92 67, 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Ulrika Carlring
Montessoripedagog, rod@vbgmo.se, 0722-90 92 65
Ulrika Enander
Rektor, skolchef, rektor@vbgmo.se, 0722-90 92 70