Kontakta oss

Vi finns här

Anita Petersson
Montessoriförskollärare, gron@vbgmo.se, 0340-59 58 94
Ann-Christine Larsson
Barnskötare, fritids@vbgmo.se, 0732-48 75 29
Anna Krüger
Förskollärare, Montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0340-59 58 93
Annie Molitor Hammarsten
Förskollärare, rod@vbgmo.se, 0340-59 58 95
Annika Nilsson
Administratör, info@vbgmo.se, 0340-59 58 90
Carina Ohlsson
Förskollärare, Montessoripedagog bla@vbgmo.se 0340-59 58 92
Caroline Bonaldi
Bild- och slöjdlärare, skolan@vbgmo.se, 0340-59 58 97
Caroline Jobsson
Förskollärare, skolan@vbgmo.se, 0340-59 58 97
Cecilia Boström
Barnskötare, gron@vbgmo.se, 0340-59 58 94
Elin Prim
Barnskötare, bla@vbgmo.se 0340-59 58 92
Hanna Zacheus
Grundskollärare, Montessoripedagog, skolan@vbgmo.se, 0340-59 58 97
Helen Andersson
Kost och städ
Jennie Andersson
Förskollärare, Montessoripedagog, fklass@vbgmo.se, 0340-59 58 96
Jessica Nilsson
Förskollärare, Småbarnspedagog, rod@vbgmo.se, 0340-59 58 95
Kajsa-Stina Johansson
Barnskötare, 0340-59 58 90
Katrin Börjesson
Biträdande rektor, Förskollärare, Montessoripedagog, 076-883 04 02, katrin.borjesson@vbgmo.se
Linda Prim
Fritidsledare, fritids@vbgmo.se, 0732-48 75 29
Linda Sagestam
Specialpedagog, Förskollärare, Småbarnspedagog, linda.sagestam@vbgmo.se
Lisa Wejrot
Förskollärare, Montessoripedagog, gron@vbgmo.se, 0340-59 58 94
Monica Berntsson
Kost
Monica Ingemarsson
Montessoriförskollärare, bla@vbgmo.se 0340-59 58 92
Petra Dirholt
Grundlärare-fritidshem, fritids@vbgmo.se, 0732-48 75 29
Sandra Ekstrand
Förskollärare, gron@vbgmo.se, 0340-59 58 94
Sara Andersson
Förskollärare, Montessoripedagog, gul@vbgmo.se, 0340-59 58 93
Solveig Petersson
Grundskollärare, Montessoripedagog, skolan@vbgmo.se, 0340-59 58 97
Ulrika Carlring
Montessoriförskollärare, rod@vbgmo.se, 0340-59 58 95
Ulrika Enander
Rektor, skolchef, rektor@vbgmo.se, 0340-59 58 91