Föreningen

Varbergs Montessoriskola är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening och består av en styrelse med föräldrar som är skolans huvudman. Vi är inte någon vinstdrivande friskola och det finns inga ägare eller andra huvudmän som tar ut någon ersättning. Eventuellt ekonomiskt överskott återinvesteras för att utveckla verksamhetens kvalitet. Verksamheten leds av våra rektorer Ulrika Enander och Katrin Börjesson.

Tanken är att vi tillsammans, barn, elever, vårdnadshavare och pedagoger, skapar den bästa skolan. Varbergs Montessoriskola ska vara en skola där var och en kan känna sig lugn och trygg och där god kamratskap ska råda. För att det ska ske måste alla hjälpas åt att ta ansvar, visa hänsyn och vara rädda om varandra.

För oss är det självklart att varje förälder vill engagera sig i sitt barns förskolevistelse och skolgång.

Som medlem i föreningen betalar ni initialt en insatsavgift på 100 kr. Därefter betalar ni årligen 500:-/familj i årsavgift. Då föreningen tillämpar maxtaxa inkluderas årsavgiften i denna.  Som förälder förväntas ni även delta på fixardagar, utvecklingssamtal, föräldramöten mm. Till er hjälp finns en föräldrahandbok att ladda ner från Schoolsoft.   

Styrelsen 2021-2022

Kontakta styrelsen på styrelsen@vbgmo.se. Varbergs Montessoriskolas styrelse består 2022-2023 av:

Christian Comoli, ledamot
Johan Forshufvud, ordförande
Erik Frennberg, ledamot
Greger Hammarin, ledamot
Malin Lovehag, ledamot
Malin Nilsson, ledamot
Louise Wandel, ledamot

Alla kan skicka med punkter till dagordningen på kommande styrelsemöte. Skicka ärendet med beskrivande text, kostnad om det finns samt förslag till beslut till styrelsen@vbgmo.se. Styrelsemöten äger som regel rum 3:e veckan varje månad, med uppehåll i juli månad.