Skola

Grundskolan erbjuder en lugn och trivsam miljö för eleverna att vistas och utvecklas i. Pedagogerna arbetar nära eleverna och skapar ett samarbete som hjälper dem framåt i strävan efter ökad lust till kunskap. Med hög lärartäthet i åldersblandade grupper får pedagogerna en stor möjlighet att se varje elevs unika behov i de olika ämnena.

Kliv in i klassrummet och se hur en dag i F-1 kan se ut på Varbergs Montessoriskola

I vår skola tar vi emot elever från förskoleklass upp till år 3. Majoriteten av våra elever har gått i vår förskola och har valt att fortsätta sin utbildning hos oss.

Vi arbetar i långa sammanhängande arbetspass under förmiddagar och har riktade lektioner på eftermiddagen. Eleverna arbetar utifrån sin egen individuella planering. Praktiskt material, teoretiska studier och skapande äger rum sida vid sida.

Vi finns här

Caroline Bonaldi
Bild- och slöjdlärare skola och fritidshem, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Caroline Jobsson
Grundskollärare, förskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Elisabet Folkesson
Förskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Jennie Andersson
Förskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Johan Sellberg
Grundskollärare, f-3@vbgmo.se, 0722- 90 92 67
Karin Sahlén
Grundskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Linda Prim
Grundlärare fritidshem, idrottslärare, fritids@vbgmo.se, 0722-90 92 73, 0722-90 92 74
Linda Sagestam
Specialpedagog, linda.sagestam@vbgmo.se, 0722-90 92 61
Martina Magnusson
Grundskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67
Sara Andersson
Förskollärare, montessoripedagog, småbarnspedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 66
Solveig Petersson
Grundskollärare, montessoripedagog, f-3@vbgmo.se, 0722-90 92 67