Våren på Grön med fokus på språket

På Gröna Diamanten lägger vi den här terminen extra fokus på språket. Vi följer riktlinjerna i vår läroplan om att barnen ska ges möjlighet till att intressera sig för språk både i tal och skrift. Detta gör vi på ett lekfullt sätt där vi arbetar för att utöka barnens ordförråd, har högläsning, leker med ord, rim och ramsor, prepositioner och tränar på att skriva allt från enstaka bokstäver till ord och meningar. Vi vet hur viktigt detta område är och vi vill öppna upp för att barnens intresse för språket ska öka och att de ska bli inspirerade till att vilja skriva och läsa.

Ett annat område som vi också fokuserar lite mer på just denna termin är digitalisering. Vi arbetar med Qr-koder och programmering. Torsdagens äventyrsgrupp kommer under vårterminen få vara naturfotografer där de själva, utefter eget intresse, får välja vad de vill fotografera. Ett mycket uppskattat moment i verksamheten.

Vårhälsningar från Emma-Karin, Laila, Sandra, Lisa och Cecilia!

Sagolådor, Polyglutt och BeeBot på Blå Diamant

Vi på Blåa diamanten har en härlig grupp med nyfikna barn som är väldigt pigga på att lära sig nya saker!

Barnen älskar också att vara ute. Varje dag oavsett väder är vi ute på vår fina gård och leker. Med äventyrsgrupperna går barnen till skogen och upplever naturen och lär sig om bland annat allemansrätten. Detta har vi möjlighet att göra varje vecka. Under vintern har vi också varit med en av äventyrsgrupperna i Flickskolan och haft idrott.

Den här terminen fördjupar vi oss lite extra i olika delar av språket. Med spännande sagolådor, roliga flanosagor och olika böcker ger vi barnen förutsättningar för att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter. Vi har rim, ramsor och sånger med rörelser och tecken, för att uppleva glädjen med att leka med ord och uttrycka sig på olika sätt. Vi använder oss också av Polyglutt där det finns böcker inlästa på olika språk. Barnen har ett stort intresse för det skrivna språket, och vi använder oss av montessorimaterialet för att utveckla det intresset. Eftersom barnen är på lite olika nivå kan det t.ex. vara att lära sig bokstävernas ljud med hjälp av sandpappersbokstäverna, skriva ljudenliga ord eller att läsa ord eller böcker.

Tillsammans med BeeBoten (en liten robot) lär barnen sig på ett lustfyllt sätt om programmering, buggar och loopar. Vi använder lärplattan på ett sätt som stimulerar utveckling o förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.  

Glada hälsningar från pedagogerna på blå,

Carina, Emmelie, Marie, Anita och Fikrije.

Våren på Gula!

Efter en härlig hösttermin med många nya inskolningar så har vi fått ihop en trygg och fin barngrupp hos oss. Vi hade som mål under höstterminen att fokusera lite extra på matematik vilket vi såklart anpassade efter vår åldersgrupp med bland annat sånger, ramsor och enkla sorteringsövningar. Detta har gett goda resultat och barnen har varit mycket engagerade.

Under våren kommer vi att jobba mycket med språket, sinnesstimulans och motorik. Sinnesstimulans och rörelse är det främsta verktyget för att barnens hjärna i 1-3 års ålder ska utvecklas och det är något som vi verkligen vill ta vara på. Arbetet med våra sinnen gör att vi kommer att kunna blanda in digitalisering vilket också är ett av målen i läroplanen som vi arbetar utifrån.

Vi ser verkligen fram emot en ny termin tillsammans med era barn och vill erbjuda dem så mycket glädje och utveckling som möjligt.

Varma hälsningar,

Kajsa, Anna & Nisha

En ny termin på Röd Diamant

Denna vårtermin 2022 har vi trygghet, språk och digitalisering i fokus. Vi hjälper alla barn – gamla som nya att hitta sin plats i gruppen. Vi arbetar alltid för att ha en trygg barngrupp genom att leka, prata och kommunicera, samt vara noga med vår dagstruktur och våra rutiner.

Vi arbetar kontinuerligt med språkinlärning genom att läsa mycket för barnen, benämna föremål de pekar på, använda tecken och bildstöd, genom dagliga samtal, ha sagor, rim och ramsor samt sånger på samlingarna. Vi använder oss också av våra fina sagolådor. Vi kommer också att introducera ”Polyglutt” för barnen. Där kan vi lyssna på inlästa böcker på olika språk. Det handlar också om digitalisering.

Varma hälsningar,

Jessica, Marie, Ulrika.

Framlänges och baklänges på Blåa diamanten

På Blåa diamanten är vi en härlig grupp av barn och pedagoger som jobbar mycket så här i början av terminen med att bygga upp trygghet, rutiner och samarbete. Vi gör lekar, spelar spel, sjunger, skapar, läser med mera så att vi lär känna varandra.

Under den här terminen kommer vi att arbeta extra mycket med matematikmålen ur Läroplanen Lpfö 18. Det kan till exempel handla om olika problemlösningar, experiment, räkna framlänges och baklänges, mäta, väga och jämföra, göra addition, lära oss om olika geometriska former med mera.

Varje dag är vi ute och leker på vår gård eller går promenader i närområdet och till skogen. I skogen får vi leka tillsammans, öva samarbete, lära oss om djur och natur, lösa olika matematiska uppdrag, samt får röra på oss i en annan miljö. Vi uppskattar att få vara ute i naturen och kunna följa de olika årstiderna med hela kroppen och våra sinnen.

Vi ser fram emot en härlig hösttermin tillsammans!

Fysik, geometri och koordinater på Gröna diamanten

Den här terminen fördjupar vi oss extra mycket i matematikens värld. Matematik finns överallt och det är just det som gör det så spännande. Vi vill få barnen intresserade och låta dem upptäcka det roliga med matematik. På våra samlingar har vi tagit upp ämnen som varför en tung båt kan flyta, geometri där vi pratar om olika matematiska former, lekt mattelekar och mätt en majsplanta för att upptäcka hur lång den är jämfört med barnen. Vi fortsätter med våra Äventyrsgrupper och väver även där in matematik ute i skogen.

En dag fick barnen pröva på att använda sig av ett enkelt koordinatsystem och de har även plockat naturmaterial i skogen, räknat dess antal för att sedan placera vid rätt siffra. Vi vill på ett skojigt sätt ge barnen de matematiska grunderna för att de sedan ska kunna bygga vidare på det när de när de kommer upp i skolan.

Stor och liten på Gula diamanten

Just nu på Gula så fokuserar vi lite extra på matematiken. För oss som jobbar med de yngsta barnen är matematik mycket mer än att bara räkna. Matematiken finns överallt och i alla situationer, både inomhus och ute.

Vi jämför och använder begrepp som stor, liten, lång, kort. Vi gör sorteringsövningar och upptäcker former. Vi har även vårt fina montessorimaterial som tränar det matematiska sinnet.


Egenodlat på Gula diamanten

Denna termin på Gula diamanten kommer vi fördjupa oss i hållbar utveckling. Vi kommer fokusera på vår närmiljö och odling. Vi har sått frön som blivit till vackra sommarblommor, ståtliga solrosor, morötter, mm. Vi alla hjälps åt med vattningen. På detta sätt får barnen vara med och se hur ett frö kan växa och bli till en  morot som vi alla hjälps åt att ta hand om och vattna.  Egenodlade morötter smakar ju extra gott!